Välkommen till 1936 års män!Presentation

Föreningen 1936 års män är en årsförening som bildades 1987 med syfte att samla ett antal årsbröder i Stockhomstrakten till trivsamma måltider och lärorika träffar. Föreningen är helt opolitisk och har inga humanitära verksamheter. 

 
(Några av medlemmarna  på årsmötet 2020 i Odd Fellows lokaler)

Medlemmarna är födda 1936 och kommer från alla samhällsskikt. Vi träffas 4-6 gånger om året och besöker någon trevlig och intressant sevärdhet i trakten varefter man intager en gemensam måltid på lämplig lokal. Mötena är mycket populära och samlar oftast ett stort antal deltagare.
Dessutom träffas vi på Kvarnen en gång i månaden och äter en gemensam lunch. Mycket trevligt!

Vår förening är ansluten till Stockholms årsföreningars paraplyorganisation Sällskapet Årsföreningarna som även ordnar med egna välbesökta träffar. Där träffar man medlemmar från andra anslutna årsföreningar och medlemmar från äldre nedlagda årsföreningar. Mer information finner du på deras hemsida.1936 års män har f. n. ett  drygt 30-tal medlemmar och målet är att hålla antalet nere på en hanterbar nivå.


Exempel på händelser år 1936
 • Alla våra medlemmar föddes detta år.
 • Bromma flygplats invigdes den 23 maj.
 • Per-Albin Hansson avgår som stadsminister
  Axel Pehrsson-Brandstorp (BF) tar över.
 • Kungen av Storbrittannien Georg V avlider.
  Edvard VIII tar över kronan men abdikerar den 11 dec.
 • Stiftelsen Solstickan bildades.
 • Francisco Franco gör en kupp och det spanska
  inbördeskriget utbryter ut.
 • Carl Milles Orfeusgrupp utanför Konserthuset avtäcks.
 • Japan slår Sverige med 3-2 i fotboll vid OS i Berlin
  Sven Jerring utroppar i radio "japaner-japaner!".
Läs mer om året 1936 här!


Föreningens Styrelse 2022

STYRELSE
 Ordförande
 Sekreterare
 Skattmästare
 Styrelsemedlem
 Styrelsemedlem
 
 
Hans Ånstrand
Birger Redmo
Nils Arvidsson
Håkan Berg
Kjell Fernström
ÖVRIGA
  Revisor 1  
  Revisor 2
  Webbmästare
  Matrikel
  Arkiv
  Valberedning
Lasr-Erik Hoff
Alf Carlsson
Per Lindqvist
Lars-Gunnar Kjellberg
Ingmar Berthelsen
Egon Astell (sammankallande)
Lars-Gunnar Kjellberg
 
          

Kontakt

 Ordföranden Hans Ånstrand     08-81 55 89
hans.anstrand@outlook.com
 Sekreteraren Birger Redmo      070-883 2875
birger@redmo.se
 Webbmästaren Per Lindqvist        070-380 0737
per.lindqvist@sollenkroka.se
 Nordea konto   3082 - 2260794
                     

Besöksräknare

Hemsidan har besökts. http://www.hitwebcounter.com/
gånger sedan...... 2011-03-24Vädret

  


Karikatyr på ordföranden

Ordförandeklubban

 

Ordförandeklubban har ärvts av 1906-års män. Mer om arvet…


SXK Gratitude

En vacker akvarell som målats av en begåvad medlem och skänkts till ordföranden Hans år 2002 som tack för hans fina insatser i föreningen.
Mer om Gratitude...